Mød vores medarbejdere

For mig er det fantastisk at være med til at skabe en moderne virksomhed

"Min vigtigste opgave er at sikre, at projekterne udføres i høj kvalitet, og at projektmedarbejderne trives. I øjeblikket har jeg ansvaret for udførelsen af projektet Frederiksbro, etape 2, i Hillerød, der består af 334 lejligheder og et erhvervshus. Herudover bistår jeg tilbudsmedarbejderne i forbindelse med nye tilbud. For mig er det fantastisk at være med til at skabe en moderne virksomhed."

 

- Nikolaj Bøhmer Jensen, projektdirektør

Jeg trives rigtig godt med Pihls helt specielle entreprenørånd

"Som projektchef er jeg med til at skabe rammerne, så vi kan spille hinanden gode, og alle trives. Lige nu arbejder jeg på Sjællands Universitetshospital i Køge, som skal udvides med en bygning, der skal rumme laboratorier for specialer og en udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling. Jeg trives rigtig godt med den helt specielle entreprenørånd og i det fællesskab, vi har i Pihl."

 

- Elsebet Kruse Johansen, projektchef

Målet er at udvikle Pihl

”Som projektudviklings- og projekteringschef løser jeg opgaver inden for projektudvikling og tidlig involvering. Det vil sige procesledelse, koncept, innovation og akkvisition. Jeg skal blandt andet udvikle best practice for projekteringsledelse i Pihl. Målet er at udvikle Pihl til den samarbejdspartner, der kan varetage rådgivningen i alle projekter uanset projektstade.”

 

- Frank Rishøj, chef for projektering og projektudvikling

I Pihl bruger vi de nødvendige ressourcer på at nå vores mål

”Tit er støttefunktioner som kvalitetssikring nedprioriteret, men i Pihl bruger vi de nødvendige ressourcer på at nå vores mål – vores Fokus 5. Lige nu arbejder jeg på Nordø, som er fem bygninger fordelt på boliger, erhverv og hotel. Jeg bruger en del tid på strukturering og opsætning af kontrol- og tilsynsplaner, gennemlæsning af kvalitetsplaner, kontrol af underentreprenørernes egenkontrol samt afholdelse af audits med vores samarbejdspartnere.”

 

- Christina B. Mikkelsen, kvalitetskoordinator i Kvalitets- og arbejdsmiljøafdelingen

Min vigtigste opgave er at sikre, at bygherren er tilfreds

"Jeg er nu entrepriseleder på Hotel Scandic Spectrum, men før det var jeg ansat som studentermedhjælper på Teglholm Brygge, hvor jeg afhjalp mangler og gjorde delprojekter klar til bygherrens gennemgang. Min vigtigste opgave var at sikre, at bygherren var tilfreds. På den måde var jeg med til at værne om Pihls gode navn. Jeg har arbejdet på byggepladser igennem 28 år, og i Pihl har vi det bedste byggelederteam, jeg har nogensinde har mødt."

 

- Christian Søren Naalund, entrepriseleder

I Pihl kender vi hinanden godt

”Mine primære opgaver er at assistere projekt- og byggelederne med administrative opgaver og søge om prækvalifikation på udbudte byggeprojekter. Men gennem årene er der også kommet andre spændende opgaver til inden for fx HR, markedsføring og IT. I Pihl kender vi hinanden godt, for de fleste af os har været her i mange år. Vores tone er god og vi respekterer hinanden. Jeg er glad for at arbejde her og har været det i alle årene."

 

- Sanne Germer Hansen, projektsekretær

Glæden ved at skabe

Glæden ved at skabe

Ingen er vigtigere end andre

"Jeg er bindeleddet mellem bygherren og byggeriets parter og min rolle er at skabe værdi for bygherren og sikre kvalitet i alle gøremål. Ved at være proaktiv og løsningsorienteret har vi bevist, at vi kan nå i mål til rette tid og i rette kvalitet. I Pihl er ledelsen synlig. De ved, hvad der sker, men blander sig ikke, før du beder om hjælp. Ingen er vigtigere end andre. Kort og godt er det et godt sted at arbejde."

 

- Kim Christiansen, projektchef

Til prisen og i høj kvalitet

”For 4,5 år siden kunne jeg være gået på folkepension efter 13 år hos BNS (nu en del af Pihl & Søn). Men jeg valgte at blive. Det siger vist alt om, hvor glad jeg er for at arbejde her. Jeg arbejder som projektleder og er pt i gang med opførelsen af 2 store institutioner samt renovering af et bibliotek for Københavns Kommune. Min vigtigste opgave er at sikre, at byggerierne udføres til prisen og i høj kvalitet, så bygherren også ønsker at arbejde sammen med Pihl fremover.”

 

- Niels Breum, projektleder