Vi tilbyder

En kompetent total-, hoved- og styringsentreprenør

I Pihl er vi drevet af glæden ved at skabe fremtidens byggeri. Vi ønsker at være din foretrukne samarbejdspartner inden for nybyggeri og renovering, og vi har store ambitioner om altid at levere projekter i verdensklasse, som vi alle kan være stolte af.

En kompetent total-, hoved- og styringsentreprenør

Til enhver opgave stiller vi med et yderst kompetent hold bestående af branchens dygtigste fagfolk, der har erfaringerne og kompetencerne til at håndtere selv de største og mest komplekse byggerier gennem alle projektets faser, hvad end det er nybyggeri eller renovering.

Effektiv projektstyring

Vi har solide systemer og processer, der sikrer en effektiv styring af vores projekter. Vores ledelse følger hver eneste sag tæt, og med korte beslutningsveje kan vi agere hurtigt, hvis udfordringer eller uforudsete hændelser opstår undervejs. På den måde undgår vi forsinkelser i byggeriet.

Pihl opfører Nordø

Nordhavns nye byområde

Vi agerer ansvarligt fra start til slut

Vi har kompetencerne til at opfylde vores kunders ønsker og krav om at opføre byggerier, der fremmer den grønne omstilling. Vi arbejder kontinuerligt på implementering af tiltag på vores byggepladser, der hjælper den bæredygtige udvikling mest muligt. Det gør vi gennem certificeringer, materialevalg, designtiltag og lignende, og vi rådgiver vores kunder om løsninger, der fremmer den grønne omstilling tidligt i processen.

Læs om samfundsansvar

Tryghed og tillid igennem hele processen

Vi ønsker en projekterings- og byggeproces samt et færdigt byggeri, vi alle kan være stolte af. Vi identificerer og løser eventuelle udfordringer med det samme i tæt samarbejde med vores kunder, så vi i fællesskab får rettet op og begrænser de omkostninger, det kunne afstedkomme for begge parter.

Rammen for måden vi arbejder på

Et tværfagligt samarbejde

Vi har et stort netværk af dygtige fagfolk, hvorfra vi kan udvælge de bedste underentreprenører og leverandører - og dermed de bedste løsninger. Herudover har vi to faste samarbejdspartnere, som vi kan gå sammen med i konsortium i forbindelse med store og komplekse byggerier.

Læs mere om Pihlkonsortiet

Digitalisering

Digitalisering i Pihl handler om at skabe den bedst mulige styring af arbejdsprocesser og dokumentation i byggeriet. Vi bruger vores digitale værktøjer til at lette kommunikationen, strømline projekterne og samarbejde på tværs af fag og faser.

I Pihl styres byggeriet digitalt ved hjælp af IKT-aftaler, BIM og 3D-modellering, og alle byggeriets processer håndteres derfor digitalt - fra de indledende samarbejder og projektering over arbejdet med bæredygtige tiltag til udførelse og aflevering.


Med digitale værktøjer skaber vi struktur og øger fremdriften på vores projekter, derfor videreudvikler vi løbende de specifikke digitale værktøjer og styrker organisationens digitale kompetencer. På den måde kan vi minimere fejl undervejs og bringe vores byggeprojekter i mål i højeste kvalitet, til den rigtige tid og aftalte økonomi.

Arbejdsmiljø

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi kan nå vores mål og levere det, vi skal. Derfor følger vores arbejdsmiljøkoordinatorer vores byggerier og arbejdsgange tæt. Alle medarbejdere på vores byggepladser bidrager aktivt til at overholde sikkerhedsregler, holde arbejdspladserne ryddelige og i det hele taget passe på sig selv og hinanden.

Kvalitet i alle led

Vores kunder har krav på en høj kvalitet, som vi leverer ud fra vores faglighed, fællesskab og ansvarlighed. Inden byggestart afklarer vi alle projektrelevante forhold, krav og forventninger, og vi afsætter tid til og planlægger aflevering og idriftsættelse af projektet.