Samfundsansvar

Vi tager ansvar for byggeriets indvirkning på samfund og miljø

Vi tager ansvar

Vi er bevidste om vores forretningsaktiviteters positive og negative påvirkning på omverdenen. Vi har derfor fokus på at bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling for at løfte vores ansvar om et bedre samfund og miljø.

Vores strategi

Med vores bæredygtighedsstrategi sikrer vi, at initiativer og tankegange, som fremmer den bæredygtige udvikling bliver en integreret del af vores beslutningsproces, når vi sætter nye projekter i gang og indgår aftaler med vores samarbejdspartnere. Gennem handlingsplaner og konkrete tiltag følger vi vores udvikling og præstationer sikkert mod vores mål.

Uddannelse - råstof til udvikling

At fremme den grønne omstilling er en opgave, der vedrører alle fag og mange valg gennem byggeriets opførelse. Derfor uddannes alle vores produktionsmedarbejdere i DGNB-certificering med et solidt grundniveau. Derudover har vi som mål, at minimum 20% af vores produktionsfolk skal have en DGNB-konsulentuddannelse. Det sikrer, at den nødvendige viden er tilgængelig, hvor der er mest behov for den, uanset projekt eller fag.

Byggematerialer

Rapporter viser, at bygge- og anlægsmaterialer står for 10% af Danmarks CO2-udledning, samt at byggeriet står for 35% af al affald i Danmark. Som entreprenør er vi bevidste om vores brug af materialer og arbejder målrettet på at overgå til bedre materialer, der har en lavere miljøpåvirkning samt nedbringe mængden af affald fra vores pladser. Som led i målet om at nedbringe affald har vi et detaljeret regnskab over typer og mængder af affald fra vores pladser. Det gør os i stand til lave særaftaler om visse typer affald, således fraktionerne i højere grad genbruges i stedet for at køres til afbrænding.

Sunde bygninger

Vi bruger omkring 90% af vores tid indendørs. Derfor er det afgørende for et sundt helbred, at de bygninger vi opholder os i, ikke indeholder skadelige stoffer, der kan påvirke vores helbred.
Vi arbejder på at påvirke materialevalget hos vores samarbejdspartnere og vores kunder, således at bygningen opføres med sunde materialer, der eksempelvis er svanemærket, har EU-blomsten eller andet mærkat for gode materialer. Vores målsætning er, at vi inden udgangen af 2023 som standard har materialekrav svarende til DGNB-guld.

DGNB-certificering

Certificeringer er et vigtigt værktøj for at fremme den grønne omstilling. Samtidig er det et vigtigt redskab for vores kunder til at måle og dokumentere værdi for byggeriet.
Vi DGNB-certificerer gennem information og dialog med vores underentreprenører og leverandører. Vi indarbejder DGNB-kravene i vores aftaler og sørger for, at alle, herunder også vores UE’ere, er solidt informeret og instrueret i de specifikke krav, der er relevante for dem. Det er vores erfaring, at ved dialog og formidling af DGNB-kravene til vores underentreprenører allerede ved kontraktindgåelse, opnår vi det bedste resultat og den ønskede kvalitet.

Fra Verdensmål til Vækst

Sammen med udvalgte byggerivirksomheder har vi deltaget i DI’s projektudviklingsforløb Fra Verdensmål til Vækst. Med målet om at fremme den bæredygtig udvikling er vi om muligt endnu skarpere på, hvordan vi bedst hjælper den grønne omstilling i byggeriet og på vores byggepladser frem mod 2030.

Premium-medlemskab i Green Building Council Denmark

Et af vores mange tiltag er at tegne et premium-medlemskab i Green Building Council Denmark (DK-GBC), som arbejder for at fremme den grønne omstilling i byggebranchen.

Glæden ved at skabe

Glæden ved at skabe