Pihl leverer flot regnskab og fortsætter sin vækstrejse

Igen i år leverer den danske entreprenørvirksomhed, Pihl & Søn, et flot regnskab, og mere end 60.000 m2 boliger.

Pihl Koncernen har netop offentliggjort et rekordregnskab for 2020/21, og heraf fremgår det, at vi i Pihl har fortsat den positive udvikling fra de seneste års genrejsning og har afleveret et flot resultat for indeværende regnskabsår.


I det netop offentliggjorte årsregnskab, fremlægger vi en resultatopgørelse med en omsætning, der er steget til 1.036 mio. fra 561 mio. En vækst, der har affødt et resultat før skat på 30,3 mio. kr. mod sidste års 24.9 mio. kr. Selskabets overskudsgrad (EBIT) udgør 3,0% mod 4,5% sidste år.

 

Overskudsgraden på 3,0 % ligger i den lave ende af vores målsætning og er, ifølge Halldór P. Ragnarsson, adm. Direktør i Pihl & Søn, blandt andet en konsekvens af øgede omkostninger foranlediget af materialeprisstigninger/-forsinkelser som følge af COVID-19 pandemien.

 

”Årets overskudsgrad ligger i den lave ende af vores målsætning på 5%. Vi anser dog resultatet som tilfredsstillende på baggrund af en betydelig investering i forstærkning af organisationen til yderligere vækst og grundet de øgede omkostninger foranlediget af materialestigninger/-forsinkelser som følge af COVID-19 pandemien,” fortæller Halldór P. Ragnarsson.

 

Den positive udvikling i resultat og egenkapital er med til at konsolidere selskabet yderligere, og med en høj likviditet har Pihl & Søn skabt et solidt fundament til at fortsætte den flotte udvikling af virksomheden. Pihl & Søn vil fortsat have fokus på store styringsprojekter inden for nybyggeri med stort fokus på bæredygtige løsninger, på linje med Pihl Koncernens øvrige selskaber; LM Byg og BNS.

Der er en tydelig efterspørgsel efter vores kompetencer i markedet, hvilket også reflekteres i årets resultat. Adm. direktør i Pihl & Søn A/S Halldór P. Ragnarsson

Pihl & Søn oplever fordel med konsortiesamarbejde

Pihl & Søn har haft et begivenhedsrigt år med flotte afleveringer af nogle store byggerier som Zleep Hotel i Lyngby, 21.000 m2 boliger på Teglholmen, 14.000 m2 boliger på Vesterbro (Toves Gaard) og første del af i alt 44.000 m2 boliger på Frederiksbro i Hillerød. Flere projekter er landet hos Pihl, som har vundet sagerne sammen med resten af Pihlkonsortiet; bestående af M. J. Eriksson A/S og LM Byg A/S. Med den stærke konsortiesammensætning, hvor hver virksomhed har en specialistkompetence inden for anlægsarbejder, råhusarbejder og styring af totalentrepriser, opleves en konkurrencemæssig fordel, når der bydes ind på større opgaver.

 

”Synergien i konsortiet har stor betydning, da vi gennem specialiseringen kan håndtere store og komplekse opgaver, hvor hver virksomhed bidrager med deres særlige kompetencer. Samtidig ser mange værdien i Pihlkonsortiets stærke egenproduktion inden for anlægs- og råhusarbejder samt organisation inden for styring af totalentrepriser. Der er en tydelig efterspørgsel efter vores kompetencer i markedet, hvilket også reflekteres i årets resultat. Og den efterspørgsel vil fortsat have positiv indvirkning på vores position på markedet,” siger Halldór P. Ragnarsson.

 

 

Pihl i pressen:

Licitationen: Pihl-selskaber leverer flere rekorder, men lillebror halter

 

Dagens Byggeri: Endnu et positivt regnskab fra Pihl & Søn

 

Læs vores fulde årsberetning for Pihl Koncernen her.