Brønshøj Sognecenter / Brønshøj

Brønshøj Sognecenter

CLT-byggeri

Brønshøj Sognecenter / Brønshøj

Brønshøj Sognecenter

CLT-byggeri

Det nye Brønshøj Sognecenter ligger som et indbydende og centralt omdrejningspunkt ved den smukke Brønshøj Kirke fra 1186 og præstegården.

 

Sognecenteret er opført, så udsynet til den unikke Brønshøj Kirke bevares. Kirken har Københavns ældste murværk og dens position ved torvet og midt i sognet vil blive styrket af den nye bygning, der inviterer ind og samtidig åbner op til området.

 

Husets facade er beklædt med smukke, gyldne træpaneler i termoask.

 

Ankomstområdet er tilpasset den buede bygning og på bagsiden af sognecentret er opført en plads i amfi-teater-stil.

CLT-konstruktioner og taghældning i flere vinkler

Indenfor er tag og vægge i to sale opført i bæredygtige CLT-elementer, der blandt giver et godt indeklima, sikrer god akustik, lyd- og brandisolering. De to rum er adskilt af en skillevæg, der kan skubbes til side, så det bliver til ét rum. Lysindfald får derved mulighed for at bevæge sig tværs igennem bygningen fra Brønshøj Torv og ud mod præstehaven.

 

Anvendelsen af bæredygtige CLT-elementer på byggesagen var med til at forkorte byggetiden, da de skræddersyede elementer blev leveret med udskæringer for bl.a. vinduer og døre. Træloftet er skåret, så det følger den buede form på facaden og spænder ni meter fra væg til væg - et af de største spænd i Danmark i CLT-træ.

FAKTA

Brønshøj Sognecenter huser Brønshøj Sogns Menighedsråd og de lokale FDF-spejdere samt danner ramme om kirkens mange aktiviteter og giver brugere og besøgende tidssvarende faciliteter.

 

Bygningen er tegnet, så den danner et fysisk bindeled mellem Brønshøj Kirke og Brønshøj Torv.

BYGHERRE

Brønshøj Sogns Menighedsråd

HOVEDENTREPRENØR

BNS (Fusioneret med Pihl & Søn A/S)

INGENIØR

Wessberg - Norconsult

ARKITEKT

NORD Architects

AREAL

944 m2

UDFØRELSE

2017-2019