DTU Systembiologi / Kgs. Lyngby

DTU Systembiologi

Undervisnings- og laboratoriehus

DTU Systembiologi / Kgs. Lyngby

DTU Systembiologi

Undervisnings- og laboratoriehus

På DTU Campus har BNS opført nyt undervisnings- og laboratoriehus bygning 225 i 4 etager inklusiv tekniketager. Det nye laboratoriehus forbinder eksisterende bygninger 223 og 224 og indeholder elevator fra kælder til kvist.

 

Projektet inkluderede derudover renovering, optimering og omdisponering af eksisterende arealer i bygning 224. Her blev der etableret nye laboratorier og kontorer. Udover primært forskningslaboratorier skulle bygningerne indeholde tilhørende supportlaboratorier, undervisningslokaler, kontorer og møderum.

Miljøsanering af eksisterende bygning

Renoveringen af bygning 224 inkluderede en omfattende miljøsanering. Der blev fundet asbest i gulve, rørisolering og faste loftplader. PCB forekom i gulvbelægninger, alt inventar, loftplader, metaldele på belysningsarmaturer, gummifuger og ud- og indvendige ventilationskanaler. Der var bly i malingen og den malede rørisolering. Malingen indeholdt endvidere zink. Køleboksen indeholdt freon. Endelig blev der fundet kviksølv i faldstammer og vandlåse.

Installationer i høj kompleksitet

Bygningerne har en høj kompleksitet hvad angår installationer. Laboratorierne har høje krav til temperatur og renhed (ISO 6), GMO klassifikation og krav til indeslutning (BSL2). Disse forhold stiller naturligvis store krav til idriftsættelsen af bygningerne.

 

BNS varetog entreprenørprojektering samt projekteringsledelsen på ventilationsentreprisen samt facadeentreprisen.

FAKTA

Forskningsaktiviteterne ved Institut for Systembiologi dækker nøgleområder som sygdom og sundhed, bio-brændstoffer, fødevarebioteknologi og udvikling af nye lægemidler.

 

Forskningen er karakteriseret ved at være baseret på parallel brug af teoretiske, computerbaserede og eksperimentelle metoder.

BYGHERRE

DTU Campus Service

HOVEDENTREPRENØR

BNS (Fusioneret med Pihl & Søn A/S)

INGENIØR

MOE Rådgivende Ingeniører A/S

ARKITEKT

Mikkelsen Arkitekter / Aarhus Arkitekterne

AREAL

Nybyg: 2.250 m2 / Renovering: 3.900 m2

UDFØRELSE

2015-2017