Horten domicil

Horten domicil

Et karakteristisk byggeri

Horten domicil

Horten domicil

Et karakteristisk byggeri

Facetteret facade og forskudte etager

I Hellerup har Pihl opført nyt domicil til advokatfirmaet Horten.

Bygningen i seks etager er opført oven på 3 etagers eksisterende p-kælder med atrium mod havnebassinet og med indvendige forskudte etager, der muliggør kig til de øvrige etager fra husets fællesarealer.

Bygningen har en karakteristisk facetteret facade, beklædt med Travertin og glas, som orienteres strategisk for at styre udblik samt afskærme for solindfald. Karnapper er indbygget i den facetterede facade.

Glasarealet i karnapper udgør mellem 30% og 40% af facadearealet. Karnappen er ligeledes orienteret strategisk for styret udblik og afskærmende for solindfald.

Unikt udseende fra alle sider

Bruttoetageareal udgør ca. 8.800 m². Facaden præsenterer sig forskelligt afhængigt af hvorfra man betragter bygningen. Fra den ene side ser man glaspartierne, mens man fra den anden side kun ser naturstensfacaderne. Den samme effekt går igen på alle sider af den X-formede bygning.

 

Facadens areal udgør ca. 4.000 m². Der var krav til, at huset blev opført som bæredygtigt, og at Hortens energiforbrug vil ligge 10% under gældende energikrav.

Fakta

Bygningens facade har vundet JEC Paris 2009 Innovation Award for nyudvikling og ny anvendelse af kompositmaterialer til byggeindustrien.

Bygherre

Carlsberg Ejendomme

Totalentreprenør / råhusentreprenør

Pihl & Søn A/S

Arkitekt

3XN

Areal

8.800 m2

Udførelse

2008 - 2009