Operaen København

Operaen

Et ikonbyggeri

Operaen København

Operaen

Et ikonbyggeri

Et storslået byggeri

Huset er 24 m højt og opført i 14 etager, 9 over og 5 under terræn. Det samlede etageareal udgør ca. 41.000 etagemeter, heraf 12.000 m² under terræn, og indeholder mere end 1.000 rum. Det karakteristiske udkragede 158 m lange tag, fritspændende 32-45 m ud fra vestfacaden er bygningens særkende.

Oplevelser i verdensklasse

Hjertet i Operaen er auditoriet med plads til ca. 1.400 tilskuere, hovedscenen med 2 sidescener og 3 bagscener. Den fleksible orkestergrav kan rumme op til 110 musikere. Øverst i huset har studiescenen “Takkelloftet” plads til ca. 200 tilskuere med egen indgang og foyer. Herudover rummer huset 6 prøvesale til opera, ballet og orkester, mere end 25 mindre øverum, omklædningsrum, kontorer, værksteder og kulisselager.

Et monument i København

Foran Operaen er anlagt en 35 m bred forplads ud til kajen. Der er udgravet 17 m brede kanaler på hver side af Operaen, som således er placeret på sin egen ø.

Det væsentligste ved det nye operahus på Dokøen er, at det medvirker til at fremtidssikre operaen som kunstform. Opera er en værdifuld gevinst for det moderne samfund, da den minder os om, hvad der virkelig betyder noget i livet. Tidligere operachef, Kasper Holten

Fakta

Byggeriet ligger på Dokøen i Københavns havn.

 

Operaen blev indviet d. 15. januar 2005.

Bygherre

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Styrings - og hovedentreprenør

Pihl & Søn A/S

Areal

41.000 m2

Ingeniør

Rambøll A/S

Arkitekt

Henning Larsen

Udførelse

2001 - 2004