Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

En karakteristisk bygning

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

En karakteristisk bygning

En markant tilbygning

For Slots- og Kulturstyrelsen har Pihl i hovedentreprise udført en markant tilbygning til Retten på Frederiksberg.

 

Tilbygningen er udført med kælder til teknik og parkering, samt 5 niveauer med retssale, kontorer, kantine og fællesfaciliteter. Nærheden til den eksisterende retsbygning udgjorde en særlig udfordring, da der skulle sættes spuns for etablering af byggegruben.

En skrånende facade

En anden udfordring ved byggeriet var arkitekternes design af husets østfacade, der skråner 45 grader på husets tre øverste etager for længst mod nord at rettes op i en dobbeltkrumning. Facaden er på den krumme og skrånende del udført af teglbeklædte kassetteelementer i stål/træ. Øvrige facader i sandwich betonelementer med forstøbte teglskaller eller egentlig skalmur.

Specialudviklede løsninger

Tag er papdækket. Gulve er klinke- og trægulve, samt tyndbelægninger. Vægge er beton, gips og glasvægge. Lofter er nedhængte akustiklofter. Bygningen er teknisk på et højt niveau med ventilation, køling, varme, sprinkling, ABA og CTS-styring.

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Et komplekst byggeri med skæve detaljer

Fakta

Den nye retsbygning ligger centralt på Frederiksberg og er opført i forbindelse med Frederiksbergs fredede domhus fra 1921.

 

Retsbygningen rummer retssale, kontorer og fællesfaciliteter.

Bygherre

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Hovedentreprenør

Pihl & Søn A/S

Arkitekt

3XN

Udførelse

2010 - 2012