Sjælør Boulevard / Valby

Sjælør Boulevard

Helhedsrenovering

Sjælør Boulevard / Valby

Sjælør Boulevard

Helhedsrenovering

Den helhedsplan, der var udarbejdet for bebyggelsen, omhandlede sanering af asbest, bly og PCB, efterisolering af murværksfacader med efterfølgende ny facadebeklædning samt altanrenovering. Helhedsplanen tilførte den samlede bebyggelse et kvalitativt løft ved lejlighedssammenlægninger, fælleshus og fællesfaciliteter.

I forbindelse med renoveringen blev der etableret nye køkkener og et nyt ventilationssystem inklusive fremføring af el. Stistrenge for brugsvand og varme blev udskiftet og der blev udskiftet vinduer og døre samt etableret nye altaner.

 

Hovedforsyningsledninger, herunder el- og fjernvarmerør, er udskiftet og solcelleanlæg opsat på tagene.

 

 

Foto: Bebyggelsen før 

Udearealerne blev forbedret og der blev etableret lokal afledning af regnvand (LAR). Herudover udførte BNS naturligt afledte arbejder samt ønsker fra beboere.

 

Renoveringen foregik, mens boligerne var beboede. Det stillede store krav til håndtering af beboerne, hvad angår information generelt samt varslinger. Derudover deltog BNS i beboermøder løbende gennem byggesagen.

 

Ud over renoveringen blev der opført nyt fælleshus til bebyggelsen.

 

 

Foto: Der klargøres til nye altaner

FAKTA

AAB afdeling 50 er opført i årene 1968-70. Boligerne er fordelt i to boligblokke på fire etager og i to boligblokke på otte etager. Herudover er der en bygning i én etage, der indeholder vaskeri og ejendomsfunktionærfaciliteter.

 

Boligerne var beboede under renoveringen.

BYGHERRE

AAB afd. 50

HOVEDENTREPRENØR

BNS (Fusioneret med Pihl & Søn A/S)

INGENIØR

Orbicon

ARKITEKT

Domus Arkitekter A/S

AREAL

23.685 m2

UDFØRELSE

2014-2018