Vindinge Nord / Roskilde

Vindinge Nord

Almene boliger i ny bydel i Roskilde

Vindinge Nord / Roskilde

Vindinge Nord

Almene boliger i ny bydel i Roskilde

Nye almene familie- og ungdomsboliger

Byggeriet af de 48 boliger er opført som rækkehuse i to etager med egen have og p-plads samt som mindre ungdomsboliger/minimalboliger i ét plan. Boligerne er i varierende størrelser med boligareal fra 35 m2 til 109 m2 og er fordelt på 9 blokke samt varmemesterkontor.

Træ, træ, træ

Byggeriet er opført i præfabrikerede trækassetter, hvor tagbeklædningen er udført som tagpap med listetagdækning og facaderne beklædt med naturskifer og træbeklædning.

Fokus på biodiversitet og LAR

Opgaven omfattede derudover byggemodning samt anlæg af p-pladser og biodiversitive udearealer med enggræs. Flere LAR-bassiner blev anlagt, hvortil såvel tag som overfladevand bliver afledt. Miljøstation, udvendige depotrum samt skure for varmecentral var også en del af projektet.   

 

BNS stod for projektering, herunder myndighedsbehandling, koordinering med forsyningsselskaber, forestå landmålerafsætninger, supplerende geotekniske undersøgelser m.v.

FAKTA

Opførelse af 48 rækkehuse, heraf 36 familieboliger og 12 ungdoms-/minimalboliger.

 

Boligerne ligger i et attraktivt område i den nye bydel i Vindinge, der er i rivende udvikling.

BYGHERRE

Boligselskabet Roskilde Syd, afd. 9608 - v/ Domea

TOTALENTREPRENØR

BNS (Fusioneret med Pihl & Søn A/S)

INGENIØR

Sweco Danmark A/S / Hundsbæk & Henriksen A/S

ARKITEKT

Vandkunsten

AREAL

3.890 m2

UDFØRELSE

2019-2021