Pihl & Søn A/S vinder totalentreprisen på byggeprojektet Redmolen Spidsen

Pihl & Søn A/S har underskrevet kontrakten på PFA Ejendomme’s markante og prestigiøse kontorbygning Spidsen på Redmolen, som er en del af Nordhavnens nye by- og erhvervsområde. Et godt og konstruktivt samarbejde med bygherre har været en væsentlig grund til, at valget faldt på os som totalentreprenør.

I første parket til himmel og hav og med kig til endnu et par af vores ikonbyggerier, Operaen og FN Byen, skal vi i Pihl nu styre slagets gang, når den prestigefulde kontorbygning Spidsen skal opføres på Redmolen i Københavns Nordhavn. Med sin cirkulære bygning på 26.000 m2 samt 5.400 m2 kælder er det et stort og kompliceret byggeri, som bliver af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet.

 

Vi er allerede i fuld gang på adskillige byggepladser, og vi er glade og stolte over at have fået tildelt endnu et projekt til samlingen – og denne gang af en af Danmarks største bygherrer. I Pihl er det vores mål at være bygherrens foretrukne samarbejdspartner, og vi ser et tæt samarbejde baseret på tillid som en altafgørende ingrediens til opfyldelse af dette mål. Derfor er vi naturligvis stolte over, at også PFA Ejendomme som bygherre har vist os tilliden.

 

Vi har fra start haft et godt og konstruktivt samarbejde med PFA Ejendomme, hvor der er blevet lyttet til hinanden. Forløbet frem til kontraktindgåelsen har været yderst positivt, og vi ser nu alle mand frem til at komme i gang med projektet og fortsætte det gode samarbejde.

Bæredygtighed på dagsordenen

Redmolen, som skal være fremtidens bæredygtige bydel i København, får med Spidsen ikke blot et markant arkitektonisk kontorbyggeri, det får også et bæredygtigt byggeri med en DGNB Guld certificering hæftet på sig. Og en sådan bæredygtighedscertificering, der stiller store krav til de mange miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter, stemmer fint overens med Pihls bæredygtige profil.

 

Vi har pligt til at tage hensyn til klimaet, og i Pihl tænker vi bæredygtighed ind i vores projekter såvel som organisation. Vi tænker bæredygtighed ind helt fra projektets spæde start, og vi stiller krav til vores samarbejdspartnere om at gøre det samme.

Et stærkt fundament

Pihl samarbejder om opgaven med Pihlkonsortiet bestående af virksomhederne Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S. Pihlkonsortiet er etableret til at kunne håndtere store totalentrepriser af enhver art inden for nybyggeri.

 

Virksomhederne har hver sit speciale og i konsortiesammenhæng hver sit ansvarsområde:

  • M.J. Eriksson A/S udfører i egenproduktion jord og kloakarbejder, funderingsarbejder, byggegrubeindfatninger, grundvandssænkning og øvrige anlægsarbejder.
  • LM Byg A/S udfører i egenproduktion råhusarbejder, herunder betonarbejde, elementleverance, elementmontage og stålarbejder.
  • Pihl & Søn A/S tager sig af overordnet planlægning, projekt- og projekteringsledelse samt styring af lukning, installationer og aptering.

 

Med vores samlede hold bestående af dygtige specialister inden for anlægsarbejder, råhusarbejder og styring af totalentrepriser, har vi i Pihlkonsortiet skabt et stærkt fundament.

 

Pihlkonsortiet bygger på tætte relationer, der går mange år tilbage, og det betyder i dag, at der er et tæt og givtigt samarbejde i konsortiet, hvor alle bidrager med hver sit fagområde. Det gør, at vi i Pihlkonsortiet kan håndtere selv de mest komplicerede opgaver. Derudover opnår bygherren en række åbenlyse fordele ved konsortiets stærke egenproduktion inden for anlægs- og råhusarbejder samt vores organisation inden for styring af totalentrepriser.

Fakta om Spidsen Redmolen

Kontorbygningen Spidsen ventes klar til indflytning i foråret 2023. Projektets rådgivere er Rambøll A/S og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Cobe og Tredje Natur som underrådgivere.

 

 

Læs nyheden i pressen her:

 

Licitationen

 

Bygge- & Anlægsavisen

 

Estate Media

 

Byrummonitor

 

Byens Ejendom

 

Børsen

 

Dagens Byggeri

 

Altomteknik.dk

 

Mester Tidende

 

Byg Tek